Data & Locatie

In 2019 zal het NK freestyle kiteboarden plaats vinden op een van de onderstaande datums:

  • 14/15 september
  • 21/22 september
  • 28/29 september
  • 4/5 oktober
  • 13/14 oktober

Op de donderdag voorafgaande aan het weekeinde wordt bepaald of het evenement doorgaat of niet. Het NK staat voor twee dagen ingepland, maar wanneer mogelijk kan er ook voor 1 dag worden afgeroepen. Wanneer er een wedstrijd geweest is komen de overige datums te vervallen.

Het NK kiteboarden zal plaats vinden in Scheveningen/Den Haag of Workum/Friesland.